Resovia Business Club

Od sezonu 2009/2010 rozpoczęliśmy działalność wewnętrznej grupy partnerów biznesowych – Resovia Business Club. Jej zadaniem jest wzajemne wsparcie projektów komercyjnych pomiędzy Sponsorami Asseco Resovii Rzeszów oraz wymiana doświadczeń marketingowych i sprzedażowych. Do tej pory udało się przeprowadzić kilkanaście projektów, w których duży udział miało poparcie  Asseco Resovii Rzeszów. Dodatkowo, każde działanie skierowane przez Klub do zarejestrowanych kibiców i sympatyków umożliwia włączenie oferty Sponsorów. Projekty medialne i promocyjne Klubu wynegocjowane z dostawcami tych usług zawierają rabaty dla Sponsorów Asseco Resovii Rzeszów.