Regulamin

1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW: assecoresovia.pl prowadzony jest przez Asseco Resovia S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów, NIP: 8133379356, REGON: 180000144

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

  • Koszt dostawy kurierem – 20zł
  • Koszt dostawy za pomocą paczkomatu Inpost – 15 zł

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

7. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

  • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  • sposób płatności
  • koszty transportu

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu.

10. Przyjęcie zamówienia potwierdza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

11. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim powiadomieniu o tym fakcie sklepu.

12. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w niniejszym dokumencie pkt .5.

13. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem.

14. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto.

15. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie.

16. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.

17. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatu Inpost.

18. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

19. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

20. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki przez firmę kurierską.

21. Dołożono wszelkich starań, aby opisy dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

22. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

23. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

25. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

26. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.