Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji i sprzedaży karnetów na mecze Asseco Resovii w sezonie 2021/2022

1. Organizatorem rezerwacji i sprzedaży karnetów na sezon 2021/2022 jest Asseco Resovia SA (dalej zwany: Organizatorem).

2. Rezerwacji karnetów i biletów możliwa jest wyłącznie poprzez system rezerwacyjny pod adresem https://bilety.assecoresovia.pl

3. Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie mecze PlusLigi oraz Pucharu Polski w sezonie 2021/2022 rozgrywane z udziałem publiczności w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym “Podpromie” im. Jana Strzelczyka (zwane dalej: Imprezą).

4. Przez dokonanie zakupu karnetu, jego nabywca akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Obiektu (RCS-W im. J.Strzelczyka). (dostępne pod adresem: https://www.assecoresovia.pl/bilety/regulamin-imprezy/)

5. Karnet jest na okaziciela.

6. Nie można dokonać zwrotu karnetu.

7. Płatności za zarezerwowany karnet można dokonać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w punkcie wskazanym przez Organizatora.

8. Organizator gwarantuje sobie prawo do rezerwacji miejsc w przedsprzedaży z przeznaczeniem dla Sponsorów oraz gości specjalnych, a także na potrzeby wynikające ze zobowiązań wynikających z umów z CEV oraz PLS.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.

10. W związku z obowiązującym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.), w sprzedaży dostępna będzie pula karnetów dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz pula dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu Imprezy będą mogły przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci kodu QR. W przypadku wyczerpania puli dla osób niezaszczepionych, zakup karnetów będzie możliwy tylko dla osób mogących wylegitymować się aktualnym certyfikatem potwierdzającym szczepienie.

11. Decydując się na zakup karnetu z puli dla osób zaszczepionych, Uczestnik Imprezy oświadcza, że dokonując zakupu karnetu oznaczonego jako karnet dla osoby zaszczepionej, potwierdza, że na dzień Imprezy, każda osoba legitymująca się takim karnetem, będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Uczestnik Imprezy akceptuje, że podczas kontroli biletowej posiadacz karnetu jest zobowiązany okazać:

  • certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej, tj. QR kod generowany w ramach unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, którego autentyczność zostanie zweryfikowana przez służby porządkowe przy pomocy odpowiedniej aplikacji,
  • ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

12. Dodatkowo Uczestnik Imprezy potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19, braku certyfikatu lub niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z danymi na okazanym dokumencie tożsamości, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Imprezę i nie przysługuje jej zwrot kosztów, mimo ważnego karnetu.

13. W trakcie sezonu możliwa będzie zmiana kategorii zakupionego karnetu – z karnetu dla osoby niezaszczepionej na karnet dla osoby zaszczepionej. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Zarządu Asseco Resovii SA.

Zasady przyznawania bonów rabatowych w przypadku rozgrywania meczów bez udziału publiczności w sezonie 2021/2022

14. W przypadku zmiany obostrzeń epidemicznych (w związku z wystąpieniem epidemii SARS COV-2), które będą skutkowały rozgrywaniem meczów bez udziału publiczności w trakcie sezonu (na jeden lub więcej meczów), posiadaczom karnetów będzie przysługiwał bon rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym lub bon rabatowy na zakup karnetu w sezonie 2022/2023.

15. W przypadku zmiany obostrzeń epidemicznych (w związku z wystąpieniem epidemii SARS COV-2), które będą skutkowały zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc, do poziomu niższego niż liczba sprzedanych karnetów, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia uprawnienia do wejścia na Imprezę na podstawie zakupionego karnetu. Jednocześnie posiadaczom karnetów będzie przysługiwało pierwszeństwo zakupu biletów w ramach określonego limitu widzów. W takim przypadku, mecz będzie potraktowany jak mecz bez udziału publiczności, za który posiadaczom karnetów będzie przysługiwał bon rabatowy.

16. W przypadku zmiany obostrzeń epidemicznych (w związku z wystąpieniem epidemii SARS COV-2), które będą wykluczały możliwość udziału osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 w imprezach sportowych, mecze rozgrywane w powyższych warunkach będą traktowane przez Organizatora jako mecze z udziałem publiczności. Posiadaczom karnetów pozbawionych w ten sposób możliwości udziału w Imprezie, nie będzie przysługiwał bon rabatowy.

17. Bon rabatowy zostanie przyznany po zakończeniu sezonu 2021/2022 – nie później niż do 30.06.2022 r.

18. Wartość bonu rabatowego będzie obliczana następująco:

WARTOŚĆ BONU RABATOWEGO = CENA KARNETU * (Liczba meczów rozegranych na Hali Podpromie bez udziału publiczności w sezonie 2021/2022 w ramach rozgrywek PlusLigi i Pucharu Polski / Liczba wszystkich meczów rozegranych na Hali Podpromie w sezonie 2021/2022 w ramach rozgrywek PlusLigi i Pucharu Polski)

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w sezonie 2021/2022

1. Organizatorem rezerwacji i sprzedaży biletów na sezon 2021/2022 jest Asseco Resovia SA (dalej zwany: Organizatorem).

2. Rezerwacji można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system rezerwacyjny dostępny pod adresem https://bilety.assecoresovia.pl .

3. Terminy rezerwacji na poszczególne mecze będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

4. Przez dokonanie zakupu biletu, jego nabywca akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Obiektu (RCS-W im. J.Strzelczyka). (dostępne pod adresem: https://www.assecoresovia.pl/bilety/regulamin-imprezy/)

5. Płatności za bilety można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji. Nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana po 2 godzinach od jej złożenia.

6. Bilety (w formie elektronicznej) przesyłane są na adres mailowy podany w systemie rezerwacyjnym, po zaksięgowaniu opłaty za wykonaną rezerwację.

7. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne – do odwołania zawieszona została możliwość (stacjonarnego) zakupu biletów w sklepiku klubowym mieszczącym się przy wejściu na halę. Dotyczy to również wydruku / odbioru biletów w sklepiku.

8. Bilet sprzedawane są wyłącznie na okaziciela.

9. Nie można dokonać zwrotu biletów.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów rezerwacji i sprzedaży biletów na jedną osobę.

12. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Osoby korzystające z biletów ulgowych przy wejściu na imprezę zobowiązane są do jednoczesnego przedstawienia wraz z biletem ulgowym dokumentu potwierdzającego prawo do przyznanej ulgi. Osoby nie posiadające takiego dokumentu nie będą wpuszczane na halę.

13. W związku z obowiązującym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.), w sprzedaży dostępna będzie pula biletów dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz pula dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu Imprezy będą mogły przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci kodu QR. W przypadku wyczerpania puli dla osób niezaszczepionych, zakup biletów będzie możliwy tylko dla osób mogących wylegitymować się aktualnym certyfikatem potwierdzającym szczepienie.

14. Decydując się na zakup biletu z puli dla osób zaszczepionych, Uczestnik Imprezy oświadcza, że dokonując zakupu biletu oznaczonego jako bilet dla osoby zaszczepionej, potwierdza, że na dzień Imprezy, każda osoba legitymująca się takim biletem, będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Uczestnik Imprezy akceptuje, że podczas kontroli biletowej posiadacz biletu jest zobowiązany okazać:

  • certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej, tj. QR kod generowany w ramach unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, którego autentyczność zostanie zweryfikowana przez służby porządkowe przy pomocy odpowiedniej aplikacji,
  • ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

15. Dodatkowo Uczestnik Imprezy potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19, braku certyfikatu lub niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z danymi na okazanym dokumencie tożsamości, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Imprezę i nie przysługuje jej zwrot kosztów, mimo ważnego biletu.