Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji i sprzedaży karnetów na mecze Asseco Resovii w sezonie 2022/2023

1. Organizatorem rezerwacji i sprzedaży karnetów na sezon 2022/2023 jest Asseco Resovia SA (dalej zwany: Organizatorem).

2. Rezerwacja karnetów możliwa jest wyłącznie poprzez system rezerwacyjny pod adresem https://bilety.assecoresovia.pl

3. Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie mecze PlusLigi oraz Pucharu Polski w sezonie 2022/2023 rozgrywane z udziałem publiczności w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym “Podpromie” im. Jana Strzelczyka (zwane dalej: Imprezą).

4. Przez dokonanie zakupu karnetu, jego nabywca akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Obiektu (RCS-W im. J.Strzelczyka). (dostępne pod adresem: https://www.assecoresovia.pl/bilety/regulamin-imprezy/

5. Karnet jest na okaziciela.

6. Nie można dokonać zwrotu karnetu.

7. Płatności za zarezerwowany karnet można dokonać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w punkcie wskazanym przez Organizatora.

8. Płatności za zarezerwowany karnet należy dokonać najpóźniej 24 godziny od rezerwacji.

9. Nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana po 24 godzinach od jej złożenia.

10. Organizator gwarantuje sobie prawo do rezerwacji miejsc w przedsprzedaży z przeznaczeniem dla Sponsorów oraz gości specjalnych, a także na potrzeby wynikające ze zobowiązań wynikających z umów z CEV oraz PLS.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.

Zasady przyznawania bonów rabatowych w przypadku rozgrywania meczów bez udziału publiczności w sezonie 2022/2023

12. W przypadku zmiany obostrzeń epidemicznych (w związku z wystąpieniem epidemii SARS COV-2) lub wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej innych przepisów, które będą skutkowały rozgrywaniem meczów bez udziału publiczności w trakcie sezonu (na jeden lub więcej meczów), posiadaczom karnetów będzie przysługiwał bon rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym lub bon rabatowy na zakup karnetu w sezonie 2023/2024.

13. W przypadku zmiany obostrzeń epidemicznych (w związku z wystąpieniem epidemii SARS COV-2) lub wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej innych przepisów, które będą skutkowały zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc, do poziomu niższego niż liczba sprzedanych karnetów, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia uprawnienia do wejścia na Imprezę na podstawie zakupionego karnetu. Jednocześnie posiadaczom karnetów będzie przysługiwało pierwszeństwo zakupu biletów w ramach określonego limitu widzów. W takim przypadku, mecz będzie potraktowany jak mecz bez udziału publiczności, za który posiadaczom karnetów będzie przysługiwał bon rabatowy.

14. Bon rabatowy zostanie przyznany po zakończeniu sezonu 2022/2023 – nie później niż do 30.06.2023 r.

15. Wartość bonu rabatowego będzie obliczana następująco:

WARTOŚĆ BONU RABATOWEGO = CENA KARNETU * (Liczba meczów rozegranych na Hali Podpromie bez udziału publiczności w sezonie 2022/2023 w ramach rozgrywek PlusLigi i Pucharu Polski / Liczba wszystkich meczów rozegranych na Hali Podpromie w sezonie 2022/2023 w ramach rozgrywek PlusLigi i Pucharu Polski)

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w sezonie 2022/2023

1. Organizatorem rezerwacji i sprzedaży biletów na sezon 2022/2023 jest Asseco Resovia SA (dalej zwany: Organizatorem).

2. Rezerwacji biletów można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system rezerwacyjny dostępny pod adresem https://bilety.assecoresovia.pl .

3. Terminy rezerwacji na poszczególne mecze będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

4. Przez dokonanie zakupu biletu, jego nabywca akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Obiektu (RCS-W im. J.Strzelczyka). (dostępne pod adresem: https://www.assecoresovia.pl/bilety/regulamin-imprezy/)

5. Płatności za bilety można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji. Nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana po 6 godzinach od jej złożenia.

6. Bilety (w formie elektronicznej) przesyłane są na adres mailowy podany w systemie rezerwacyjnym, po zaksięgowaniu opłaty za wykonaną rezerwację.

7. Bilet sprzedawane są wyłącznie na okaziciela.

8. Nie można dokonać zwrotu biletów.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów rezerwacji i sprzedaży biletów na jedną osobę.

11. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Osoby korzystające z biletów ulgowych przy wejściu na imprezę zobowiązane są do jednoczesnego przedstawienia wraz z biletem ulgowym dokumentu potwierdzającego prawo do przyznanej ulgi. Osoby nie posiadające takiego dokumentu nie będą wpuszczane na halę.

12. Bilety SOVIAKI przysługują dzieciom do lat 3 i są sprzedawane bez wyznaczonego miejsca siedzącego (tzw. bilet na kolana). Zakup biletu SOVIAK możliwy jest poprzez:
– system sprzedaży biletów dostępny na stronie bilety.assecoresovia.pl wyłącznie przy jednoczesnym zakupie biletu,
– w sklepiku klubowym przy jednoczesnym zakupie biletu lub po okazaniu karnetu na sezon 2022/2023.
Zakup jednego biletu normalnego lub ulgowego uprawnia do zakupu jednego biletu SOVIAK. Cena biletu SOVIAK – 5 zł.

Zachęcamy grupy zorganizowane do rezerwacji biletów na mecze. Wnioski rezerwacyjne prosimy przesyłać na adres biuro@assecoresovia.pl. Wniosek powinien zawierać informację kto wnioskuje o bilety, liczbę biletów i kontakt do osoby odpowiedzialnej.