Bez kategorii

Zbiórka na rewitalizację grobowca Wiesława Radomskiego

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „RESOVIA”, zwraca się do Państwa z wyjątkową prośbą o pomoc przy renowacji grobowca, w którym spoczywa były siatkarz naszego klubu Wiesław Radomski.

Grobowiec ten istnieje od 1926 r. na Cmentarzu Pobitno. W roku 2016 r. został w nim pochowany pan Wiesław Radomski – zawodnik, trener i działacz Resovii, którego największą miłością była piłka siatkowa.

Był to skromny człowiek kochający swój klub Resovia i przyczyniający się do rozsławiania naszego miasta – Rzeszowa.

Grobowiec w którym został pochowany pan Wiesław Radomski, jest grobem rodziny pani Radomskiej. Pierwszą osobą która została pochowana w 1926 roku był – dziadek pani Radomskiej – Antoni Karaś (ur. 1890). Mistrz broni, rusznikarz, który przyjechał do Rzeszowa ze Lwowa i tu miał swój warsztat, w którym wyrabiał, naprawiał i sprzedawał broń. Był żołnierzem I Wojny Światowej. Podczas walk kula ugodziła go w płuco i zmarł w wyniku infekcji, bowiem w tamtych czasach nie potrafiono dokonać operacji, która ratowała by życie. Miał 36 lat. W grobie tym złożone były później prochy jego córki i wnuczki, które zginęły tragicznie. Helena Woś z domu Karaś (ur. w Rzeszowie w 1920 r.) zginęła w 1944 roku podczas bombardowania Sokołowa Małopolskiego, gdzie mieszkała z rodziną. Niemiecka bomba spadła na dom, w którym była razem ze swoją córeczką, 4 letnią Basią Woś (ur. 1941). Siłę uderzenia zwielokrotnił wybuch cysterny sowieckiej z paliwem, która stała obok domu. Dom został doszczętnie zniszczony, a w jego miejscu powstał głęboki lej.

W latach 50. ubiegłego wieku powstał grób – dzieło kamieniarza rzeszowskiego pana Janika – który symbolizował odejście tragicznie zmarłych kobiet. Na dużej, czarnej kamiennej płycie została umieszczona płaskorzeźba z białego piaskowca przedstawiająca postać kobiety niemal naturalnej wielkości i tulącej się do niej dziewczynki. Kobieta, którą można odczytać jako anioła, prawą ręką trzyma dziecko, a lewą ma wzniesioną do nieba. Ułożenie palców dłoni symbolizuje zwycięstwo. Dłoń jest skierowana do góry pomnika, gdzie artysta umieścił orła piastowskiego. Bowiem w tym czasie nie można było umieścić polskiego orła w koronie. Po wielu latach wielka, ciężka płyta zaczęła się przechylać i trzeba ją było poddać wzmocnieniu. W latach 80. XX wieku zakład kamieniarski dokonał zmian, umieścił płaskorzeźbę na poziomej lastrykowej płycie. Takie ułożenie powodowało, że zbierająca się na płaskorzeźbie woda i śnieg zamarzały w zimie. Doprowadziło to do jej popękania. Bardzo istotne jest pionowe ustawienie płyty z płaskorzeźbą, z uwagi na jej przesłanie artystyczne. Wykonujący artysta przedstawił dziecko przytulone do kobiety-anioła, której dłoń uniesiona jest do góry, a palce ułożone w kształcie litery V – Victoria zostały skierowane w kierunku orła piastowskiego. Symbolizowało to zwycięstwo Wolnej Polski.

Na cmentarzu Pobiecińskim był to grobowiec wyjątkowy, skłaniający przechodniów do refleksji. Tak go zapamiętali starsi mieszkańcy Rzeszowa. Kiedy został niekorzystnie zmieniony pisali oni kartki z prośbą o przywrócenie go do pierwotnej formy z uwagi na wartość historyczną i artystyczną.

Dziś wymaga bardzo kosztownej rekonstrukcji z uwagi na elementy artystyczne, koszty zostały określone na poziomie około 50000 zł.

Z uwagi na trudną sytuację finansową pani Radomskiej, której nie stać na pokrycie kosztów rewitalizacji rozpoczynamy ZBIÓRKĘ.

Sytuacja jest wyjątkowa, bo grobowiec jest pod ochroną konserwatora zabytków i musi być remontowany zgodnie z jego wymogami. W tej chwili grobowiec się rozlatuje i ze względu na swój zły stan techniczny wymaga pilnego remontu.

Ponieważ pan Radomski był osobą bardzo znaną w środowisku na jego grób przychodzą nie tylko przyjaciele, ale również kibice piłki siatkowej, liczni mieszkańcy. To widok budujący, że pamiętają o zasługach dla polskiej i rzeszowskiej siatkówki zapalając znicze na jego grobie – i zarazem przykry, że grobowiec jest w tak złym stanie.

Pan Radomski całe swoje życie poświęcił piłce siatkowej. To była jego największa miłość. Karierę zawodniczą rozpoczął jako młody chłopiec. Dzięki swoim wyjątkowym zdolnościom i solidnej pracy znalazł miejsce w Reprezentacji Polski Juniorów, a następnie Seniorów. Był zawodnikiem kilku klubów w Polsce. Największe osiągnięcia towarzyszyły mu w Resovii, gdzie w latach 70.  XX wieku zdobywał kilkukrotnie z drużyną tytuł Mistrza Polski. Mając ukończone studia trenerskie na AWF w Warszawie pełnił funkcję II trenera w Resovii, prowadził grupy młodzieżowe i seniorskie.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia nie mógł kontynuować pracy trenerskiej i poświęcił się działalności społecznej na rzecz propagowania i rozwoju piłki siatkowej.

Z wielkim zaangażowaniem działał w Rzeszowskim, a następnie Podkarpackim Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej, gdzie od 1998 r. aż do 2016 r. był prezesem. Wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej był organizatorem wielu imprez siatkarskich o zasięgu międzynarodowym i organizował imprezy ogólnopolskie, międzywojewódzkie i wojewódzkie. Przygotowywał i prowadził kursokonferencję szkoleniowe dla trenerów i nauczycieli, brał udział w spotkaniach z klubami sportowymi z terenu Podkarpacia.

Wiesław Radomski w latach 2001-2012 był również członkiem Zarządu PZPS pełniąc w nim odpowiedzialne funkcje. W kadencji 2004-2008 był Przewodniczącym Wydziału Siatkówki Plażowej. W latach 2008-2012 pracował społecznie na stanowisku Wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. szkolenia oraz był przewodniczącym Wydziału Szkolenia PZPS. Wiesław Radomski bardzo cenił sobie współpracę z Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej S.A., gdzie przez kilka sezonów był Komisarzem Technicznym i zasiadał w Sądzie Koleżeńskim. W uznaniu jego zasług otrzymał tytuł „Mistrza Sportu” i „Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej”, a w 2016r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, którego nie zdążył odebrać osobiście.

Mając tak liczne zasługi na rzecz rozwoju piłki siatkowej zasługuje nie tylko na naszą pamięć, ale również na godne miejsce swojego pochówku.

Zbiórka dostępna jest na portalu zrzutka.pl.