Bez kategorii

Kongres Marketingu Sportowego w G2A Arena

W dniach 7-8 czerwca odbędzie się I Kongres Marketingu Sportowego w G2A Arena w Jasionce. Miło nam poinformować, że wśród zaproszonych do udziału w Kongresie znalazł się Prezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów, Pan Bartosz Górski. 

Pierwsza edycja Kongresu Marketingu Sportowego w ramach cyklu „Sports Inc” jest wspólną inicjatywą G2A Arena oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Projekt koncentruje się wokół świata sportu ze światem biznesu. Marketing sportowy uznawany jest za jeden z najlepszych narzędzi promocji. W trakcie pierwszego dnia Kongresu poruszona zostanie tematyka – finansowania klubów sportowych, pozyskiwania środków ze sponsoringu, kreowania wizerunku sportowców, wartości promocji – dla miast i regionów, a także budowania wizerunku i marki klubu sportowego. Osoby biorące udział w tym wydarzeniu będą miały także okazję dowiedzieć się o tym, jak tworzone są widowiska sportowe, a także jak zarządza się infrastrukturą sportową. Oprócz głównych bloków dyskusyjnych, zorganizowane zostaną również panele dedykowane poszczególnym dyscyplinom. Dzień drugi w całości poświęcony będzie eSportowi.

Prezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów, Pan Bartosz Górski poprowadzi zajęcia w bloku szkoleniowym dla klubów sportowych o tematyce z zakresu tworzenia profesjonalnej oferty sponsorskiej (godz. 10:30). Pan Bartosz Górski będzie również uczestnikiem Panelu II – sponsoring klubów sportowych.

 

Program Kongresu został podzielony na dwa dni.

I DZIEŃ – 7.06 (czwartek)

9:00 – 9:15 – oficjalne otwarcie Kongresu

Key Note Speech 1: Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Key Note Speech 2: przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki

Key Note Speech 3: przedstawiciel zagranicznego klubu piłkarskiego (TBC)

10:30 – 11:00 – BLOK SZKOLENIOWY
W ramach bloku szkoleniowego dla klubów sportowych przeprowadzone zostaną:
1) szkolenie z zakresu tworzenia profesjonalnej oferty sponsorskiej
2) szkolenie z zakresu kreowania wizerunku w nowych mediach

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:15 – PANEL I – branding klubu sportowego

Dyskusja w ramach panelu dotyczyć będzie budowania wizerunku klubu sportowego i rozwijania jego marki, tworzenia kampanii promocyjnych, wykorzystania nowych mediów w strategii promocyjnej, a także zaangażowania kibica w kreowanie marki.

12:15 – 13:15 – PANEL II – sponsoring klubów sportowych

Panel koncentrować się będzie na zagadnieniach skuteczności marketingu poprzez sport jako narzędzia promocyjnego i sprzedażowego, instytucji partnerstwa tytularnego, nowoczesnych sposobów śledzenia mechanizmów zachowań kibiców oraz budowania relacji na linii klub-sponsor-kibic.

13:15 – 14:00 – lunch

14:00 – 15:00 – PANEL III – tworzenie widowiska sportowego

Dyskusja koncentrować się będzie wokół profesjonalnej organizacji wydarzeń, zarówno w warstwie sportowej, jak i rozrywkowej. Poruszone zostaną zagadnienia oprawy wydarzeń sportowych, zaanga-żowania kibica w ich współtworzenie, korzyści ekonomicznych, społecznych i wizerunkowych organizacji wielkoformatowych imprez sportowych, a także budowania sportowej marki regionu z wykorzystaniem wydarzeń o tym charakterze.

15:00 – 16:00 – PANEL IV – “Czym skorupka za młodu nasiąknie…” – szkolenie młodzieży i marketing sportów dziecięcych

W ramach panelu poruszone zostaną zagadnienia wartości marketingowej sportów dziecięcych i młodzieżowych, inwestycji w utalentowaną młodzież i kreowania ich dalszej ścieżki sportowej kariery, realiów funkcjonowania szkółek piłkarskich w Polsce i za granicą oraz promocji zasad fair-play i sporto- wego trybu życia.

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

16:15 – 17:15 – PANEL V – zarządzanie infrastrukturą sportową w miastach i regionach

Panel skupiony będzie na problematyce profesjonalnego zarządzania infrastrukturą sportową, zarówno w aspekcie optymalizacji funkcjonowania kompleksów stricte sportowych i ich alternatywnego wykorzystania, jak i adaptacji innych obiektów o odmiennym przeznaczeniu na potrzeby wydarzeń sportowych.

17:15 – zakończenie Kongresu

PANELE RÓWNOLEGŁE
Równolegle do głównego bloku Kongresu odbywać się będą panele dyskusyjne dedykowane personal brandingowi oraz marketingowi poszczególnym dyscyplin sportowych, m.in.
• sportów walki;
• sportów motorowych;
• sportów sylwetkowych;
• sportów biegowych / biegów ekstremalnych.

II DZIEŃ – 8.06 – eSport (część wystawiennicza, pokazowa i konferencyjna)

Drugi dzień poświęcony będzie eSportowi. Poza dyskusjami panelowymi o marketingu sportowym w tej dziedzinie, odbędą się również pokazy e-gamingowe na żywo. W specjalnej strefie zaprezentują się kluby sportowe, partnerzy wydarzenia oraz sklepy sportowe w godzinach od 9:00 do 17:15 w G2A Arena w Jasionce.

Więcej informacji na stronie: Sports Inc