Bez kategorii

Razem pomóżmy Michałowi

Michał Baran 19 maja 2011 roku dowiedział się, że jest chory na białaczkę B-komórkową. Obecnie walczy o nierefundowany w Polsce lek, niezbędny do przeprowadzenia, kolejnego już w tym przypadku, przeszczepu komórek macierzystych.

“19 maja 2011 roku w wieku 21 lat została postawiona mi diagnoza, która nikomu z moich bliskich, nigdy nawet nie przeszła przez myśl. Ostra białaczka B-komórkowa, popularniej nazywana nowotworem krwi. Niebo pociemniało, ziemia się zatrzęsła, a ja leżałem na szpitalnym łóżku mówiąc sobie w myślach… Ja nie dam rady? Podniosłem rzucone mi rękawice. Zaczęła się heroiczna walka o coś bezcennego, walka o życie. Sztab wspaniałych lekarzy dobiera dla mnie najlepszą dostępną, możliwą ścieżkę leczenia. Odcięty od przyjaciół, znajomych, młodzieńczego życia, na szpitalnej sali, zamiast zastanawiać się nad wyborem pracy i samodzielnością, próbuję zjeść kromkę chleba. Podczas intensywnego toksycznego leczenia, dostaje powikłań w postaci uszkodzenia trzustki, co skutkuje cukrzycą insulinozależną. Mimo tego są dobre informacje, chemioterapia zadziałała, jest remisja białaczki. Choroba została zatrzymana i cofnięta, teraz czekał mnie dalszy ciąg terapii, podtrzymujący remisję” – tak swoją chorobę opisał sam Michał.

Po trzech i pół roku nastąpił nawrót choroby. Nadzieją był brat, który został dawcą szpiku. Radość nie trwała długo, po 273 dobach od przeszczepu, badania krwi okazały się nieprawidłowe – był to kolejny nawrót choroby. Jedynym ratunkiem dla Michała jest lek obecnie nierefundowany przez Ministerstwo Zdrowia.  Koszt jednego cyklu leku to około 500 tysięcy złotych, Michał na obecną chwilę potrzebuje dwóch dawek.

Liczymy na wsparcie najlepszych kibiców na świecie, którzy już nie raz pokazali jaka jest siła siatkarskiej rodziny. W najbliższym czasie na licytację trafią koszulki Asseco Resovii Rzeszów z tegorocznej edycji Pucharu CEV – Visit Sanok, Marcina Możdżonka i Kuby Jarosza. Więcej informacji, jak można pomóc Michałowi znajdziecie Państwo klikając tutaj.

Pomóc Michałowi można wpłacając pieniądze na konto: Bank Zachodni WBK S.A.
3. Oddział w Rzeszowie, nr konta 55 1090 2750 0000 0001 3607 8050 Z dopiskiem “Pomoc dla Michała Barana”