04 Jan Kozamernik
Środkowy
23.12.1995
Słowenia
204
105
360
340