01 Bartłomiej Krulicki
Środkowy
14.09.1993
Polska
205
101
355
335