Przyjmujący
12.03.1983
Polska/Białoruska
195
95
340
320